top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Är du nyfiken på styrelsearbete i vår förening?

I dagarna startar vår valberedning upp sitt arbete med att skapa förslag till nya förtroendevalda medlemmar till vår styrelse i Vattuormen 35-40.


Är du intresserad av styrelsearbete - eller har någon spetskompetens som du känner att du kan bistå styrelsen med när frågeställningar dyker upp? Hör då gärna av dig till Valberedningen och Hans von Euler.


Hans når du på mail; hans@voneuler.com


60 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page