top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Avsluting arbete kring el-problematiken i GLG 4, 6, och 8

Som vi tidigare kommunicerat så har vi i veckan drabbats av problem med elen i GLG 4, 6, och 8, som även påverkat internet.


Fredagen den 2/12 kommer Ellevio och avslutar arbetet med omkopplingen av inkommande ström samt kopplar bort den provisoriska kabeln som ligger över vägen. Detta kommer innebära ett korttare strömavbrott mellan 8-10.


Återigen, tack för tålmodigheten!


//Styrelsen

147 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page