top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

En heads up för er som bor i 3, 5 och 7!

Vår kära grannförening har påbörjat ett arbete med att göra om sin fasad på baksidan - något som i dagsläget syns genom ställningar som i skrivande stund är under uppbyggnad.


Eftersom all puts på deras fasad ska avlägsnas - så kommer det att medföra en del oväsen. Troligtvis pågår detta från någon gång i nästa vecka och 1-2 veckor framåt (dagtid).
142 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page