top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

En vänlig påminnelse...

...från oss i styrelsen om att vi i föreningen inte har något utrymme för grovsopor.


Det åligger därför var och en av oss, att se till att ta hand om de sopor vi inte får slänga i våra soptunnor. Det är alltså förbjudet att ställa soporna i källaren eller utanför soptunnorna framför portarna - som nu i sommar, då vi hittar kartonger och flaskor som såklart inte ska vara där!


Vi vill därför be er alla om att nyttja de återvinningsstationer som Stockholm Stad så fint tillhandahåller. Vi har en alldeles nere vid vattnet - bara 2 minuter bort. Där kan en del av grovsoporna kastas såsom tidningar, wellpapp, glas, plast och metall.


Tack snälla - det är för allas vår skull! :)


174 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page