top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

För vetskap, hjälp och överseende

Vid något som skulle vara en mindre projekt i källaren i GLG4, fann vi dessvärre större problem som inbegriper rör, delar av golv/väggar - något som kräver en direkt insats som också i dagarna påbörjats.


I närtid kommer vi att behöva er hjälp - då vidare arbete kommer att kräva åtkomst i några få förråd som då måste utrymmas av respektive förrådsinnehavare. Så snart vi vet tidplan, så kommer berörda medlemmar att informeras. Vi kommer att inom föreningen kunna tillhandahålla låsta utrymmen för de saker som behöver flyttas på.


De av er (3st) som använder gas kommer också påverkas - då denna i en mindre period kommer att behöva stängas av. Även vatten och avlopp kommer att påverkas - men i ytterst korta stunder vid omkoppling av rör.


Vi beklagar olägenheten, men passar samtidigt på att tacka för ert överseende, er hjälp - och självklart förståelse för att vi tillsammans tar hand om våra fastigheter när så krävs.


Mer information kommer inom kort - men som alltid - vi finns på mail: info@garvarlundin.se


/Styrelsen192 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page