top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Hissproblem i Garvar Lundins Gränd 6

Hissen i 6:an står tyvärr stilla. Det är en komponent i styrenheten som är trasig. Vi inväntar besked på när detta kan vara åtgärdat, vilket är lite osäkert i dagsläget.


Vi arbetar på detta tillsammans med proffsiga Hissgruppen AB - så fort vi bara kan och håller tummen för snabb lösning!


Hang in there!101 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page