top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Information om våra avgifter för 2024

Hej kära vänner i Gränden.


Som vi alla vet så lever vi i en utmanande värld, där de senaste två årens höga inflation inte bara påverkat våra enskilda privatekonomier – men även kostnaderna för vår förening.  


Bland annat har kostnaderna för el- och värme stigit, liksom för många av våra leverantörsavtal som naturligt indexerats upp i linje med inflation, KPI:er eller motsvarande.


Då vi som styrelse har som målsättning att ha en ekonomi som är i balans har vi, under vårt pågående budgetarbete, beslutat att öka våra avgifter med 10% från och med 2024-01-01.


Budgeten som helhet kommer inom kort att publiceras på vår hemsida.


Finns det frågor innan dess, så passa på att fånga oss på söndag 3/12 under vår gemensamma glögg (14-16). Varmt välkomna!


/Styrelsen
193 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page