top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Kallelse till årsstämma

Idag har ni fått kallelse till vår årsstämma, bokslutsåret 2022, i era brevlådor. Missa inte att anmäla er till denna!


NÄR: MÅNDAGEN DEN 15 MAJ, 2023 KLOCKAN 18.00-20.00.


Vi träffas på Anna Whitlocks gymnasium, Hantverkargatan 29. Det erbjuds också möjlighet att ansluta på distans via en Zoomlänk. Det kommer också finnas möjlighet att delta via ombud utifall detta skulle behövas.


Sist i kallelsen finner ni en svarstalong för ert deltagande. Ange i anmälan på vilket sätt ni vill närvara. Svar lämnas antingen till info@garvarlundin.se eller i föreningens brevlåda GLG3 senast den 12 maj.


VARMT VÄLKOMNA!


271 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page