top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Kallt i lägenheten? Här kommer några tips!

Det är härlig med vinter och snö, men med den kommer även kylan. 


Som bostadsrättsinnehavare ansvarar vi själva för "underhållet", det vill säga att lufta elementen och motionera termostaterna, allt utöver det ansvarar föreningen för. Vi kan se att returvärmen är god på stammarna vilket innebär att temperaturen ut från värmecentralen är på den nivå den bör. 


Är det så att ni upplever temperaturen är för låg i något rum eller att radiatorn inte värmer som önskat så rekommenderar vi följande åtgärder:


 

Om ni inte kan eller vill utföra dessa åtgärder själva finns möjligheten att på egen bekostnad kontakta HSB service, kontaktuppgifter finns på garvarlundin.se

 

Ni är självklart välkomna att kontakta oss i styrelsen via e-post till info@garvarlundin.se om ni har frågor och om åtgärderna inte skulle hjälpa.

 

Hälsningar,

Styrelsen

184 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page