top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Ny belysning till våra tvättstugor - arbete 20 och 21 feb

Under måndag och tisdag (20 och 21 februari) i början av nästa vecka kommer lamporna i våra tvättstugor bytas ut till både mer energieffektiva och bättre belysning. Man kommer kunna tvätta under tiden arbetet sker, men strömmen kommer att slås av och på under arbetets gång.162 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page