top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV 2022-06-09

Updated: Sep 2, 2022

Ett nytt styrelseår har nu påbörjats och styrelsen har nu haft sitt första möte sedan årsstämman. Vi tackar alla medlemmar för fint engagemang och närvaro på vår årsstämma i maj - det är alltid trevligt att få träffa våra grannar runt om i gränden. Tack även till er som deltog digitalt.

Ekonomi

Resultatet per juni 2022 är bättre än budgeterat och resultatet är även bättre än samma tid föregående år. Likviditeten i föreningen är fortsatt god.


Trädgårdar

Styrelsen och engagerade medlemmar har under våren gjort omfattande upprustning på innergården till trapphus 6 och 8. Nya rabatter har anlagts, nytt gräs har såtts och allmän omvårdnad för gårdens trevnad har upprättats. Övriga innergårdar i behov av mindre underhåll görs också löpande samt även underhåll av våra framsidor.


Styrelsen påminner alla boende om att våra grönytor är allas vårt gemensamma ansvar. Vill du engagera dig i trädgårdsarbete, ta gärna kontakt med styrelsen. En extra påminnelse om att vi befinner oss i varmare tider då grönytor är i extra behov av vattning och ogräsrensning. För våra framsidor finns vattenslangar etc. tillgängliga och vi uppmanar alla att hjälpa till för att buskar, gräs och träd ska hållas vid liv.


Styrelsen påminner

Kom ihåg att alltid se till att hissdörrar stängs ordentligt. Om dörrar inte stängs kan hissen inte åka upp eller ner, viktigt att vi visar hänsyn för våra grannar och ser till att alla kan använda hissarna.


För att ta hand våra fina rosenbuskar på framsidorna ber vi alla med cyklar att säkerställa att cykel ställs in ordentligt i cykelställen. Vid blåst och trängsel välter cyklarna lätt och ramlar lätt över rosenbuskarna som skadas.


Vi påminner om att returstationen som åter har öppnat nere vid vattnet (i höjd med Kungsholms hamnplan). I våra soptunnor i gränden får glas, metall och papp inte slängas och med den återöppnande returstationen har vi en nära och enkel möjlighet att var och en ta vårt ansvar och sortera vårt avfall på bästa möjliga sätt.Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte och övrigt

Nästa möte är den 16 augusti 2022 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.164 views0 comments

Recent Posts

See All

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-06-11

Ekonomi Resultatet hittills i år är i linje med budget och likviditeten är fortsatt god. Som vi informerade om på stämman behöver alla källargolven renoveras och vi håller på att planera för arbetet m

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page