top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Nyhetsbrev styrelsemäte 2020-11-02

Nya medlemmar

Föreningen välkomnar:

  • Johnson/Karlsson i GLG 6 (försäljning Frankenberg/Hercberg)

  • Axelsson i GLG 4 (försäljning Björnfot)

  • Kersti Gabrielsson och Conny Johansson i GLG 7 (försäljning Lindskog)


STORT tack för den gemensamma höstdagen!

Vår gemensamma höstdag blev riktigt lyckad och vi fick mycket gjort både på framsidorna och gårdarna. Det blir så kul när vi är många som hjälps åt och det blir så fint! Detta fortsätter vi med i vår.


Stamspolning

Stamspolning är beställt och kommer att genomföras i mitten på januari. Firman gör anslag och behöver komma in i alla lägenheter. En plan för genomförandet behöver tas fram. Om en boende inte gett tillträde till lägenheten under två erbjudna tillfällen tillkommer en kostnad för den boende.


Avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 15 procent fr o m 2022-01-01. Detta görs för att föreningen fortfarande har ett negativt driftnetto, dvs. föreningens intäkter från hyror och avgifter understiger de löpande kostnaderna för fastighetsskötsel, el- och värme, underhåll mm. Avgifterna har de senaste tre åren höjts från väldigt låga nivåer för att föreningen stegvis ska nå ett driftnetto i balans, vilket vi nu väntas göra under 2022.


Budget 2022

Styrelsen har fastställt budget för 2022. Driftnettot i denna budget är positivt med 29 tkr. Budgeten inkluderar 15 procents avgiftshöjning jämfört med 2021. Utöver driften planeras större åtgärder gällande ventilationer i lägenheterna och kallrasskydd.


Glöggmingel 12 december

När julen närmar sig samlas vi på gatan för trevligt mingel på gatan. Föreningen bjuder på glögg och julmust den 12 december klockan 14.00-16.00.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Skicka då ett mail till info@garvarlundin.se så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 7 december. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.

63 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


Комментарии отключены.
Post: Blog2_Post
bottom of page