top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Nyhetsbrev styrelsemöte 2020-10-05

Nya medlemmar

Föreningen välkomnar Frankenberg/Hercberg i GLG 6 (försäljning Braunerhielm) som tillträdde i september.


Ekonomirapport

Resultatet hittills i år är bättre än budgeterat men föreningen väntas fortfarande göra en negativt resultat för 2021. Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 15 procent fr o m 2022-01-01. Detta görs för att föreningen fortfarande har ett negativt driftnetto, dvs. föreningens intäkter från hyror och avgifter understiger de löpande kostnaderna för fastighetsskötsel, el- och värme, underhåll mm. Avgifterna har de senaste tre åren höjts från väldigt låga nivåer för att föreningen stegvis ska nå ett driftnetto i balans, vilket vi nu väntas göra under 2022. Budgeten för 2022 kommer fastställas under nästa styrelsemöte i november.


Gemensam höstdag den 24 oktober

Nu är klockslaget bestämt för vår gemensamma höstdag för hela föreningen den 24 oktober. Vi ses klockan 10.00-12.00 och kavlar upp ärmarna för höstfix både på gårdarna och i gemensamma utrymmen, fikar gott och har riktigt kul tillsammans på köpet.


Gemensam höstdag den 24 oktober

Nu är klockslaget bestämt för vår gemensamma höstdag för hela föreningen den 24 oktober. Vi ses klockan 10.00-12.00 och kavlar upp ärmarna för höstfix både på gårdarna och i gemensamma utrymmen, fikar gott och har riktigt kul tillsammans på köpet. Vi bjuder såklart på kaffe. Som vanligt kommer det också finnas möjlighet för alla som vill att passa på och slänga eget skräp. Vi använder 4:ans gård för uppsamling och skräpet hämtas tidigt måndagen den 25e.


Glöggmingel 12 december

När julen närmar sig samlas vi på gatan för trevligt mingel på gatan. Föreningen bjuder på glögg och julmust den 12 december klockan 14.00-16.00.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Skicka då ett mail till info@garvarlundin.se så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 2 november. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.41 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page