top of page
Search
 • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Nyhetsbrev styrelsemöte 2021-06-08

Generellt

Styrelsen konstaterar att det var god uppslutning på årets stämma som även i år fick hanteras digitalt utifrån rådande pandemi. Vi ser fram emot sommaren och bra om vi alla hjälps åt med att sätta fram utemöbler och sköta gårdarna.


Ny styrelse på plats

 • Fredrika Erlandsson – ordförande, trädgårdsgrupp

 • Johan Isoz, vice ordförande, fastighetsgrupp

 • Rouzbeh Heidari – kassör

 • Hanna Sejlitz, sekreterare och ansvarig för hemsidan

 • Stefan Lindskog, ledamot, sammanhållande fastighetsgrupp inkl. ansvar för HSB och SynaHus

 • Henric Strömberg, ledamot, fastighetsgrupp, trädgårdsgrupp

 • Erik Tevell, ledamot, ansvarig för föreningens inkorg

 • Alan Björk, suppleant, fastighetsgrupp

 • Kristine Evenbom, suppleant, trädgårdsgrupp

 • Kaj Reinius, suppleant, trädgårdsgrupp


Nya medlemmar

Föreningen välkomnar Wilhelm von Döbeln och Marija Pecotic som nya medlemmar med inflyttning i slutet på juni (försäljning av Maria Hodges lägenhet).


Ekonomirapport

Ekonomi inkl. likviditet fortsatt stabil och Inget anmärkningsvärt konstaterades. Likvida medel uppgår totalt till cirka 1 MSEK.


Fastighetsfrågor

Snart är sommar och sol här vilket är riktigt härligt. Våra trädgårdar växer och blir fina, men behöver också skötas om. Viktigt nu att vi alla hjälps åt alla hålla grönytorna fina – har du ett särskilt intresse och en extra hand att erbjuda, så kontakta gärna styrelsen på info@garvarlundin.se.


Vi planerar också en gemensam trädgårdsdag där hoppas få vill se många av er. Håll utkik efter datum i portarna.


Boax har varit här och fixat takmålning under uppsikt av besiktningsman.


Nu har vi ny portkod och information har lämnats i brevlådorna till alla boende. De inkörningsproblem som upptäckts ska nu ha åtgärdats av HSB.


Tack till styrelseledamöter som avgått

Stort tack till Maria Rudling och Peter Forssander, som lämnade styrelsen vid årsmötet, för fina insatser i styrelsen.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Skicka då ett mail till info@garvarlundin.se så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte sker i augusti 2021. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se. Vi vill också passa på att önska alla boende en riktigt skön sommar!39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Os comentários foram desativados.
Post: Blog2_Post
bottom of page