top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Nyhetsbrev styrelsemöte 2021-12-07

Updated: Dec 12, 2021

Varmt välkommen till glöggmingel 12 december!

När julen närmar sig samlas vi på gatan för trevligt mingel på gatan. Föreningen bjuder på glögg och julmust den 12 december klockan 14.00-16.00.


Ekonomi

Prognosen för året är att resultatet för 2021 kommer att bli bättre än budgeterat. Trots detta förväntas ett minusresultat.


Avgiftshöjning

Avgiften höjs med 15 procent fr o m 2022-01-01, men kommer att debiteras retroaktivt andra kvartalet. Detta görs för att föreningen fortfarande har ett negativt driftnetto, dvs. föreningens intäkter från hyror och avgifter understiger de löpande kostnaderna för fastighetsskötsel, el- och värme, underhåll mm. Avgifterna har de senaste tre åren höjts från väldigt låga nivåer för att föreningen stegvis ska nå ett driftnetto i balans, vilket vi nu väntas göra under 2022.


Stamspolning

Stamspolning kommer att genomföras under februari med start från och med den 7. Firman kommer att göra anslag i portarna och alla behöver se till att de kommer in i alla lägenheter. Om en boende inte gett tillträde till lägenheten tillkommer en kostnad för den boende.


Värmeåtgärder

Brr, nu har vi det riktigt kallt och det märks även inomhus så det blir en extra tröja för att hålla värmen. För att minska värmepåverkan så lufta era element och kolla era fönster.


Fågelmatning lockar råttor

Vi noterat att fåglar matas, från fönsterbleck. Tyvärr lockar det även till sig råttor när fröna kommer på marken. Vi vill därför uppmana er till att upphöra med detta.


Förändringar i styrelsen

Alan Björk blir ledamot då Stefan Lindskog lämnat styrelsen på grund av flytt. Alan kommer också att ersätta Stefan som kontaktperson i fastighetsfrågor.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Skicka då ett mail till info@garvarlundin.se så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte och övrigt

Nästa möte är den 11 januari 2021 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.


Styrelsen önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år!
95 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page