top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2022-01-11

Updated: Jan 31, 2022

Ny fräsch hemsida

Välkommen till vår uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se med ny design, nya funktioner och uppdaterad information.


Ekonomi

Preliminärt kommer resultatet att bli bättre än budgeterat 2021 vilket är positivt, dock fortfarande ett minusresultat. Rörelsekostnaderna är något högre 2021 än 2020, samtidigt har intäkterna ökat tack vare att avgifterna höjts.


Stamspolning

Stamspolning kommer att genomföras från och med 7 februari. Firman kommer att göra anslag i portarna och alla behöver se till att de kommer in i alla lägenheter. Om du av någon anledning inte själv kan ordna med tillträde till lägenheten eller kan ta hjälp av någon granne kan du lägga nyckeln i i postlådan i GLG3. Märk nyckeln med ert namn och gärna i ett kuvert. Om du som boende inte gett tillträde till lägenheten tillkommer en kostnad för dig.


Engagemangsmätning

Styrelsen vill gärna veta hur du upplever vår gemensamma förening och önskar få in förslag och idéer om hur vi kan utvecklas. Vi kommer att skicka ut en undersökning per mail till alla vi har mailadress till. Passa på att ta tillfället i akt och du hjälper oss att bli bättre. Stort tack på förhand!

Vet du med dig att vi inte har din mailadress så anmäl dig på vår hemsida till vårt nyhetsbrev, så ordnar vi med resten!


Årsstämma

Årets årsstämma är den 17 maj i Zoom.

Motioner ska lämnas senast den sista februari till info@garvarlundin.se eller i föreningens brevlåda (GLG3). Du hittar mall för motioner på vår hemsida: www.garvarlundin.se/ekonomi (längst ner).

Mer information om årsstämman kommer.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där, så får du nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte och övrigt

Nästa möte är den 1 februari 2022 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.


Styrelsen önskar er alla en god fortsättning på det nya året!


123 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page