top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2022-02-01

Updated: Feb 28, 2022

Effektivisering av värmesystem - Förlåt vår sena förvarning!

För att effektivisera och förbättra vårt värmesystem kommer företaget Erab påbörja installation av så kallade innegivare som mäter av temperaturen i våra lägenheter. Det är cirka 40 lägenheter i vår förening som är utvalda, en per våningsplan. Erab kommer att avisera de utvalda lägenheterna för att kunna installera dessa. Arbetet beräknas att utföras i början av februari månad. Vi bekräftar att detta är beställt av föreningen och uppmanar er att bidra till att göra det möjligt att förbättra vårt värmesystem.


Stamspolning

Stamspolning kommer att genomföras från och med 7 februari. Datumet som gäller för dig finns uppsatt i porten och du ska ha fått ett informationsblad i din brevlåda. Alla behöver se till att firman kommer in i just er lägenhet. Om du av någon anledning inte själv kan ordna med tillträde till lägenheten eller kan ta hjälp av någon granne kan du lägga nyckeln i OBS ändring: i postlådan i GLG6 senast dagen före aktuell dag. Märk nyckeln med ert namn och gärna i ett kuvert. Om du som boende inte gett tillträde till lägenheten tillkommer en kostnad för dig.


Stort gensvar på engagemangsmätningen!

Stort tack till alla som bidrog till engagemangsmätningen! Det betyder mycket för oss i styrelsen och för hela föreningen. Vi kommer att ta med era synpunkter och kloka förslag till vårt strategiarbete och plan för föreningsverksamheten. Tillsammans hjälps vi åt att utveckla vår förening!


Genomgång av mailadresser

Mailadresser till er gör det lättare för oss att ge dig information om aktiviteter, händelser och planerade insatser i föreningen. Snart är det dags för en genomgång av de mailadresser vi har. Vet du med dig att du bytt adress eller lämnat någon så anmäl dig gärna på vår hemsida till vårt nyhetsbrev, så ordnar vi med resten!


Årsstämma

Årets årsstämma är den 17 maj i Zoom.

Motioner ska lämnas senast den sista februari till info@garvarlundin.se eller i föreningens brevlåda (GLG3). Du hittar mall för motioner på vår hemsida: ww.garvarlundin.se/ekonomi (längst ner).

Mer information om årsstämman kommer.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte och övrigt

Nästa möte är den 1 mars 2022 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.
173 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page