top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2022-04-05

Ekonomi

Resultatet per april 2022 är ca 40 tkr sämre än budgeterat per samma period. Jämfört med samma period föregående år är resultatet ca 26 tkr bättre i år. Rörelsekostnaderna är något högre än budgeterat hittills i år, detta främst pga av kalla månader och höga energikostnader.


Trädgårdar

Styrelsen kommer under våren (så snart vi fått lite mer värme) fortsätta ta hand om våra grönområden. Innergården i trapphus 6 och 8 kommer rustas upp i form av rabatter, gräs och underhåll och övriga innergårdar som behöver mindre underhåll kommer också uppdateras. Styrelsen påminner alla boende om att våra grönytor är allas vårt gemensamma ansvar. Vill du engagera dig i trädgårdsarbete, ta gärna kontakt med styrelsen.


Styrelsen påminner

Kom ihåg att alltid se till att hissdörrar stängs ordentligt. Om dörrar inte stängs kan hissen inte åka upp eller ner, viktigt att vi visar hänsyn för våra grannar och ser till att alla kan använda hissarna.

Vi påminner om att dörrar till källare och innergårdar inte får blockeras av barnvagnar, cyklar, rullatorer och liknande.

För att ta hand våra fina rosenbuskar på framsidorna ber vi alla med cyklar att säkerställa att cykel ställs in ordentligt i cykelställen. Vid blåst och trängsel välter cyklarna lätt och ramlar lätt över rosenbuskarna som skadas.


Årsstämma

Årets årsstämma är den 17 maj.

Årsstämman kommer hållas fysiskt på Anna Whitlocks gymnasium. Mer information om årsstämman kommer.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte och övrigt

Nästa möte är den 3 maj 2022 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.


157 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page