top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2022-05-03

Updated: May 16, 2022

Fastighetsinformation

Styrelsen arbetar med att utveckla vår fastighetsinformation. Kontakta gärna oss om det är någon fastighetsinformation du saknar.


Trädgårdar

Nu i helgen planerar vi sätta igång det fortsatta arbetet att ta hand om våra grönområden. Innergården i trapphus 6 och 8 kommer rustas upp i form av rabatter, gräs och underhåll och övriga innergårdar som behöver mindre underhåll kommer också uppdateras. Framöver kommer vi att ha en trädgårdsdag igen.


Styrelsen påminner alla boende om att våra grönytor är allas vårt gemensamma ansvar. Vill du engagera dig i trädgårdsarbete, ta gärna kontakt med styrelsen.


Oljud på 3:ans innergård

En annan förening mittemot har gjort ett arbete i februari som har lett till ett oljud på 3:ans innergård. Styrelsen har tagit kontakter och vi har fått svar att det följas upp.


Stäng hissdörren

Kom ihåg att alltid se till att hissdörrar stängs ordentligt. Om dörrar inte stängs kan hissen inte åka upp eller ner, viktigt att vi visar hänsyn för våra grannar och ser till att alla kan använda hissarna.


Trädgårdarna är inte en rastningsplats

För allas trevnad vill vi påminna om att vi inte använder våra trädgårdar som rastningsplats för hundar. Skulle det mot förmodan ändå hända en ”olycka” – så plocka vänligen upp hundbajset efter er.


Årsstämma

Vi ses på årets årsstämma den 17 maj på Anna Whitlocks gymnasium. Det finns också möjlighet att delta via Zoom, se mer information i kallelsen som har delats ut i era brevlådor samt satts upp i portarna. Vi önskar er anmälan senast den 13 maj.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte och övrigt

Nästa möte är efter årsstämman med den nyvalda styrelsen. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.
186 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page