top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2022-08-09

Efter en fin sommar är styrelsen åter igång med ett första möte för hösten.


Nya medlemmar

Föreningen hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna till vår förening.

  • Eva Seignette och Viktor Solenberg i GLG 6 (försäljning Danielsson)

  • Patric Mellgren och Cecilia Lind i GLG 8 (försäljning Limbäck/Dollander)

  • Karin och Henrik Östensson i GLG 4 (försäljning Jacobs/Norberg)

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet per 8 augusti är bättre än budgeterat för perioden och även bättre än resultatet för samma period föregående år. Vår ekonomi är god bland annat på grund av de höjda avgifterna och att rörelsekostnaderna varit lägre än budgeterat. Dock har vi högre rörelsekostnader att vänta under hösten/vintern.


Försäljning av hyresrätt

En av föreningens hyresgäster har flyttat och lägenheten är nu ute för försäljning med publicering på bland annat Hemnet. Visning sker den 14 och 15 augusti.


Trädgårdar

Den omfattande upprustningen på innergården till trapphus 6 och 8 har gett resultat och gården har varit riktigt fin. Ett stort tack till er som hållit gårdarna fina under sommaren!

Våra grönytor är allas vårt gemensamma ansvar. Vill du engagera dig i trädgårdsarbete? Ta gärna kontakt med styrelsen.


Ställ cykeln ordentligt

För att ta hand våra fina rosenbuskar på framsidorna ber vi alla med cyklar att säkerställa att cykel ställs in ordentligt i cykelställen. Vid blåst och trängsel välter cyklarna lätt och ramlar lätt över rosenbuskarna som skadas.


Parkering av elscootrar

Slängda och slarvigt parkerade elsparkcyklar är ett problem för framkomligheten. Nu har regeringen beslutat att från den 1 september är det förbjudet att parkera elscootrar på gång- och cykelvägar. Vi ber alla boende att respektera detta.


Gemensam städdag den 9 oktober

Den 9 oktober kl. 10.00 samlar vi våra krafter för gemensam städning. Tilltugg och trevlig samvaro med grannarna får vi på köpet. Boka dagen i era kalendrar och håll utkik efter mer information.


Tack Kaj!

Vår suppleant Kaj Reinius har valt att lämna styrelsen och trädgårdsgruppen. Kaj har under många år varit mycket engagerad i grändens grönytor. Hans idoga arbete för att hålla vår utemiljö fin har varit enormt uppskattad. Stort tack Kaj för dina insatser!


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte och övrigt

Nästa möte är den 13 september 2022 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.

172 views0 comments

Recent Posts

See All

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-06-11

Ekonomi Resultatet hittills i år är i linje med budget och likviditeten är fortsatt god. Som vi informerade om på stämman behöver alla källargolven renoveras och vi håller på att planera för arbetet m

留言


留言功能已關閉。
Post: Blog2_Post
bottom of page