top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2022-09-13

Nu är hösten här och naturen skiftar i färger. Här kommer information från det senaste

styrelsemötet.


Nya medlemmar

Föreningen hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna till vår förening.

  • Jessica Allskog och Felix Arvberger i GLG 3 (försäljning av hyresrätt)

Ekonomi

Resultatet per den 12 september är drygt 504 tkr bättre än budgeterat per samma period. Jämfört med samma period föregående år är resultatet ca 270 tkr bättre, vilket främst beror på avgiftshöjningen och att rörelsekostnaderna varit lägre än budgeterat. Dock har vi högre rörelsekostnader att vänta under hösten/vintern.


Gemensam städdag den 9 oktober

Den 9 oktober kl. 10.00 samlar vi våra krafter för gemensam städning. Vi kommer också att beställa upphämtning av skräp som samlas på GLG4s innergård. Tilltugg och trevlig samvaro med grannarna får vi på köpet. Boka dagen i era kalendrar och håll utkik efter mer information.


Sopsortering

Vi påminner om att glas, metall och papp inte får slängas våra soptunnor i gränden. Med

returstationen i höjd med Kungsholms hamnplan har vi en nära och enkel möjlighet att var och en ta vårt ansvar och sortera vårt avfall på rätt sätt. Elprylar kan lämnas vid bensinstationen.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 11 oktober 2022 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.
177 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page