top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2022-10-11

Varmt välkommen till glöggmingel 4 december!

När julen närmar sig samlas vi på gatan för trevligt mingel på gatan. Föreningen bjuder på glögg och julmust den 4 december klockan 14.00-16.00.


Ekonomi

Resultatet per den 10 oktober är drygt 290 tkr bättre än budgeterat per samma period. Jämfört med samma period föregående år är resultatet ca 87 tkr bättre. Rörelsekostnaderna är ca 220 tkr bättre än budgeterat hittills i år. Vi har också fått in likvida medel efter lägenhetsförsäljningen. Budgetprocessen inför 2023 har startat och styrelsen kommer att arbeta vidare med det närmaste tiden.


Den gemensamma städdagen

Stort tack till alla som bidrog till den gemensamma städdagen den 9 oktober!


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 8 november 2022 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen
167 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
Post: Blog2_Post
bottom of page