top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2022-11-08

Varmt välkommen till glöggmingel 4 december!

När julen närmar sig samlas vi på gatan för trevligt mingel på gatan. Föreningen bjuder på glögg och julmust den 4 december klockan 14.00-16.00. Hoppas att vi ses!


Ekonomi

Resultatet per den 11 november är drygt 150 tkr bättre än budgeterat per samma period. Jämfört med samma period föregående år är resultatet ca 180 tkr sämre. Rörelsekostnaderna är ca 78 tkr bättre än budgeterat hittills i år.


Styrelsen har beslutat om budget för 2023. Nästa år har vi en ambitiös underhålls‐ och

investeringsplan för 2023 motsvarande ca 1,4 mkr. Detta gör att kostnadsmässigt är 2023 inget normalår då vi investerar mer än vanligt. Budgetförslaget innebär ett driftnetto på minus 750 tkr och det totala kassaflödet väntas bli drygt minus 1,4 mkr. Styrelsen har gjort bedömningen att vi har möjlighet att ta dessa kostnader.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 8 december 2022
163 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page