top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2023-01-10

Nya medlemmar

Varmt välkommen till vår fina förening önskar vi:

  • Roger Ljungqvist, GLG8 (Köpare av Nyréns lägenhet) som flyttar in 15 februari.

  • Joakim Scharp, GLG4 (Köpare av Kerwander/Kumlins lägenhet) som flyttar in den 24 februari.


Trädgårdarna är inte en rastningsplats!

För allas trevnad vill vi påminna om att vi inte använder våra trädgårdar som rastningsplats för hundar. Skulle det mot förmodan ändå hända en ”olycka” – så plocka vänligen upp hundbajset efter er.


Röklukt i trapphusen

Styrelsen har uppmärksammats på att det förekommit röklukt i trapphusen. Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen som källarutrymmen, cykelförråd, trapphus och innanför porten. Undvik också att röka nära utgångar till trädgårdar och vid portar för att rök inte ska spridas in i trapphusen.


Ventilationsarbete i maj

Ett större arbete med ventilation kommer att genomföras från 3 maj och fem veckor framåt. Detta innebär att vi kommer att behöva access till samtliga lägenheter. Håll utkik efter mer information.


Engagemangsmätning

Förra året fick vi ett mycket positivt gensvar på engagemangsmätningen. Era värdefulla synpunkter och kloka förslag har tagits med i styrelsens strategiarbete under året som gått. Inom kort kommer vi att skicka ut en ny undersökning per mail och vi hoppas att du passar på att ta tillfället i akt bidrar med förslag och idéer. Tillsammans hjälps vi åt att utveckla vår föreningsverksamhet. Stort tack på förhand!


Vet du med dig att vi inte har din mailadress så anmäl dig på vår hemsida till vårt nyhetsbrev, så ordnar vi med resten!


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade

hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 14 februari 2023 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.


239 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page