top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2023-02-14

Ställ inte saker i trapphuset

Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg. En brand där kan bli förödande. Därför ska trapphuset hållas fritt från brännbart material. Det ska också hållas fritt från sådant som kan vara i vägen vid en utrymning. Det är därför viktigt att du inte ställer barnvagnar, utrustning eller annat som kan orsaka brand eller vara i vägen vid utrymning.


Motioner till årsstämman

Motioner ska lämnas senast den sista februari till info@garvarlundin.se eller i föreningens brevlåda (GLG3). Du hittar mall för motioner på vår hemsida: www.garvarlundin.se/ekonomi (längst ner).

Mer information om årsstämman kommer.


Stort gensvar på engagemangsmätningen!

Stort tack till alla som bidrog till engagemangsmätningen! Det betyder mycket för oss i styrelsen och för hela föreningen. Vi kommer att ta med era synpunkter och kloka förslag till vårt strategiarbete och plan för föreningsverksamheten. Tillsammans hjälps vi åt att utveckla vår förening!


Boendeparkering upphör på delar av Norr Mälarstrand

Stockholm parkering har gått ut med information om att från och med den 1 mars 2023 kan du inte längre parkera med boendetillstånd på delar av Norr Mälarstrand. Boendeparkeringstillstånd kommer inte att gälla närmast Stadshuset, ej heller på ytan som ligger från Holger Bloms plats bort mot Rålambshovsparken. Även en ny taxa kommer att gälla.


Ventilationsarbete i maj

Ett större arbete med ventilation kommer att genomföras från 3 maj och fem veckor framåt. Detta innebär att vi kommer att behöva access till samtliga lägenheter. Håll utkik efter mer information.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade

hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 14 mars 2023 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.
170 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page