top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2023-03-14

Ekonomi

Det är för tidigt att dra några slutsatser om ekonomi drygt två månader in på 2023. Men

vi kan konstatera att kostnader för el och värme (taxebundna kostnader) som brukar

vara höga under vintern ligger i linje med budget hittills i år.


Årsstämman

Välkomna till årets årsstämma som är den 15 maj på Anna Whitlocks gymnasium.

Kallelse och mer information om årsstämman kommer.


Ventilationsarbete i maj

Ett större arbete med ventilation kommer att genomföras från 3 maj och fem veckor

framåt. Detta innebär att vi kommer att behöva access till samtliga lägenheter. Mer

information om detta kommer i ett separat brev.


Råttbekämpning pågår

Vi har en utmaning med råttor som är nyfikna på våra sopor och bekämpning pågår.

Styrelsen ber alla att vara uppmärksamma på att stänga lock på våra soptunnor och att

vi hjälps åt med att hålla efter ordentligt kring soporna så att vi undviker att det ligger

rester och annat som lockar råttorna.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade

hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till

info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 11 april 2023 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås
184 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page