top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2023-05-09

Årsstämman

Styrelsen ser fram emot att vi snart ses på årets årsstämma den 15 maj, klockan 18.00 på Anna Whitlocks gymnasium. Varmt välkomna!


Kallelse och handlingar till årsstämman har delats ut till era brevlådor den 1 maj. Årsredovisningen hittar du i portarna och på hemsidan.


Pågående ventilationsarbete

Ventilationsarbetet som startade enligt plan den 3 maj löper på bra. Arbetet tar mellan tre till fem dagar per port och är klart i GLG 3 och GLG5. Nu har det påbörjats i GLG 7 och därefter fortsätter det i de jämna portarna.


Vi hjälps åt med att iordningställa gårdarna

I år hjälps vi åt i varje port med att städa gårdarna efter vintern och göra i ordning inför sommaren. Styrelsen kommer att sätta upp checklistor i portarna och alla uppmanas göra en insats så att vi får det fint. Vi kommer sedan att även i år få hjälp från Veterankraft med vattning, klippning av buskar och annat trädgårdsarbete under sommarsäsongen.


Råttbekämpning pågår

Vi har en utmaning med råttor som är nyfikna på våra sopor och bekämpning pågår. Nya och mer täta soptunnor har beställts och kommer om cirka två veckor. Det är viktigt att locken på våra soptunnor stängs ordentligt och att vi hjälps åt med att hålla efter kring soporna så att vi undviker att det ligger rester och annat som lockar råttorna.


Parallellt med detta hjälper Anticimex oss med att gå igenom åtgärder i rör, stammar och ledning för att stoppa råttornas framfart.


Spaljé och klätterväxt tas bort

Vi kommer se över våra gårdar som har klätterväxter då dessa växter med sina rötter förstör både murar och fasader. Vissa delar äger inte vi utan våra grannföreningar som vi också måste värna om. Vi hoppas kunna finna ett alternativ som kan ersätta dessa klätterväxter. Mejla gärna oss om du har ett förslag. 


Passagesystem

Ett nytt passagesystem har installerats i våra fastigheter. Avsikten med detta är att bättra på vårt skalskydd i fastigheterna då vårt gamla system sjöng på sista versen och det var nu tid att uppdatera. Vi kommer att byta koder mer regelbundet för att aktuell kod inte ska cirkulera på stan och riskera komma i fel händer.


Lägenhetsinnehavare kommer inom snar framtid att tilldelas taggar för att kunna öppna på ett smidigt sätt. Mer information om detta kommer att gå ut som ett separat utskick till de boende. 

 

Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se/nyheter och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte fastställs av den nya styrelsen efter årsstämman. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.


277 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


コメント機能がオフになっています。
Post: Blog2_Post
bottom of page