top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2023-08-15

Ekonomi

Resultatet hittills i år följer budgeten och likviditeten är fortsatt bra i föreningen.


Årsstämman

Välkomna till extrastämma som är den 25 september kl. 18:00 på Anna Whitlocks

gymnasium. Primär punkt är beslut kring det nya stadgeförslag som presenterades och röstades kring under vår ordinarie årsstämma i maj.


Kallelse och mer information kommer.


Ventilationsarbetet som var i maj

Ett större arbete med ventilation gjordes i maj och vissa av lägenheterna har tidigare fått

information om att åtgärda de fel som är noterat av besiktningsman.


Vi påminner om att detta ska vara åtgärdat senast den 30 oktober 2023. Notera att det

åligger dig/er som ägare av lägenheten att ansvara för att dessa åtgärder blir utförda. Vänligen informera oss på info@garvarlundin.se då åtgärderna är utförda så att vi har en samlad bild innan nästa besiktning.


Trädgård

Tusen tack till alla er som tar hand om våra trädgårdar! Vilket jobb ni gjort! Och mer blir det - vi planerar för en höststädning snart - mer info om detta kommer!


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 12 september 2023 kl. 18.00. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.

232 views0 comments

Recent Posts

See All

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-06-11

Ekonomi Resultatet hittills i år är i linje med budget och likviditeten är fortsatt god. Som vi informerade om på stämman behöver alla källargolven renoveras och vi håller på att planera för arbetet m

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page