top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2023-10-10

Ekonomi

Resultatet hittills är bättre än budgeterat men vi har en del utgifter framför oss. Sammantaget är vi dock i en bra position inför sista kvartalet.

Städdag

Vi anordnar en gemensam städdag den 11 november kl 10:00. Vi bjuder på fika och hoppas att så många som möjligt kan delta. Det kommer även finnas möjlighet att slänga större bråte. Vi har fått klagomål från sophämtare att det slängs alldeles för mycket som inte ska slängas i restavfall. Vänligen släng enbart restavfall i de stora tunnorna. Glas, metall etc slängs längre ned på Norr Mälarstrand.

Cyklar Det står alldeles för många cyklar i cykelställ samt nere i källaren som inte använts på väldigt länge. Om du vill ha kvar din cykel ska den märkas med en zip-tie. Vi i styrelsen kommer att förse er med zip tie och vi meddelar er när det finns tillgängligt. De cyklarna som inte har en zip-tie innan 11 november kommer att skänkes bort.

Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 13 november 2023 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.


209 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page