top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2023-11-13

Ekonomi

Resultatet är bättre än budgeterat vilket är bra inför resterande månader av året.

Välkomna på glöggmingel!

Vi anordnar glöggmingel söndagen den 3/12 november kl 14:00-16:00. Vi bjuder på julfika och hoppas att så många som möjligt kan delta.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mail till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 12 december 2023 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.
181 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page