top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-02-13

Ekonomi

Intäkterna för januari månad är i linje med budget. Resultatet för månaden är inte fastställt då alla kostnader inte var bokförda per 2024-02-13. Mer information om resultatet hittills i år kommer nästa månad.

Utredning gemensamt internet

Under våren kommer en utredning kring gemensamt internet att starta. Vi kommer då att behöva kontrollera internetlinorna i respektive lägenhet. Frågan om gemensam el kommer också att behandlas under våren.

Årsstämma

Styrelsen har planerat att hålla årsstämma kl. 18.00 den 20 maj på Anna Whitlocks gymnasium. Vi återkommer med mer information kring detta.

Engagemangsmätning

Styrelsen har skickat ut en engagemangsmätning och vill gärna ha feedback kring vad ni medlemmar tycker om föreningen. Sista dagen att svara är den 28 februari.

Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mejl till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte

Nästa möte äger rum i början av mars. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen172 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page