top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-03-11


Ekonomi

Det är för tidigt på året för att dra några slutsatser kring resultatet och styrelsen kommer att återkomma med mer utförlig information. Per 2024-03-11 var inte alla kostnader för februari bokförda.


Påminnelse utredning gemensamt internet

Under denna vecka kommer vi behöva gå in i varje lägenhet och göra ett snabbt test, detta tar ca 5–10 minuter. Har ni inte möjlighet vara hemma, vänligen märk upp er nyckel med trappuppgång och lägenhetsnummer (till exempel GLG 4, 1101) och lämna i boxen vid entrén av GLG 6.

Schema med ungefärliga tider

Torsdag 21 mars

·      GLG 4: 07:30 – 12:00

·      GLG 6: 12:00 – 14:30

·      GLG 8: 14:30 – 17:30

Fredag 22 mars

·      GLG 3: 07:30 – 10:00

·      GLG 5: 10:00 – 14:00

·      GLG 7: 14:00 – 17:00

Vårstädning

Vi har planerat att ha vårstädning på våra gårdar den 21 april kl. 10.30. Vi önskar såklart att så många medlemmar som möjligt kan vara med. Vi återkommer med mer information kring detta.

Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mejl till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte

Nästa möte äger rum i början av april. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.

Vänliga hälsningar

Styrelsen213 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page