top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-04-09

Ekonomi

Kostnaderna hittills i år är något över budget för motsvarande period vilket främst beror på det stora arbetet med att åtgärda källaren i GLG4 men även pga. höga energikostnader efter den kalla vintern. Dock är det för tidigt på året för att dra några slutsatser om resultatet för helåret. Föreningens kassa är fortsatt god.

 

Påminnelse stämma

Vi vill påminna om att vi har planerat att hålla årsstämma kl. 18.00 den 20 maj på Anna Whitlocks gymnasium. Vi kommer att skicka kallelser till er med mer information om anmälan.


Påminnelse vårstädning

Vi har planerat att ha vårstädning på våra gårdar den 21 april kl. 10.30. Vi önskar såklart att så många medlemmar som möjligt kan vara med. Vi möts utanför respektive port och fördelar ut listor på allt som behöver göras.


Arborist

På tisdag den 16 april kommer en arborist till gränden för att beskära lite på våra träd på gatan. En del grenar har börjat slå in mot fasaderna och vissa träd har även vuxit mycket på höjden. Arboristen kommer även att beskära lite av det stora trädet på 8ans innergård.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mejl till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte äger rum den 2a maj. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen170 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page