top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-05-06

Ekonomi

Mer information om föreningens ekonomi kommer på stämman den 20 maj.

 

Anmälan stämma

Kallelser till stämman har postats till samtliga medlemmar.  Glöm inte att anmäla er om ni vill närvara kl.18.00 den 20 maj på Anna Whitlocks gymnasium.

Vårstädning

Styrelsen vill tacka alla som deltog på städdagen den 21 april. Det var ett stort engagemang vilket gläder oss mycket.

Bortforslade cyklar

Under städdagen hösten 2023 rensade vi gemensamt undan omärkta cyklar och ställde dessa på 5ans innergård. Vi ber er att återkoppla snarast om ni saknar er cykel. Styrelsen behöver se över hur vi ska gå vidare med hanteringen av cyklar som saknar ägare.

Ny städfirma

I juni kommer en ny städfirma att ta över våra lokaler. Firman heter Ed’s och är väletablerad i Stockholm.

Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mejl till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte

Nästa möte äger rum i början av juni. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen163 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page