top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-06-11

Ekonomi

Resultatet hittills i år är i linje med budget och likviditeten är fortsatt god. Som vi

informerade om på stämman behöver alla källargolven renoveras och vi håller på att planera för arbetet med nästa källare nu när källaren i 4:an är klar. Kostnaden för underhållet av källarna i år kommer troligtvis bli högre än budgeterat för året då skicket på källaren i 4:an var värre än befarat.

 

Tack för ert deltagande i årsstämman

Vi i styrelsen vill återigen passa på att tack alla er som kom till årsstämman, och för allt engagemang med kloka frågeställningar och positiva kommentarer!


Ny städfirma

Från och med juni har vi en ny städfirma. Firman heter Ed’s och är väletablerad i Stockholm. De kommer att städa våra lokaler på onsdagar framåt.


Trädgårdsskötsel

Vi vill påminna om att ni gärna får hjälpa till att underhålla våra gemensamma utomhusmiljöer genom att vattna växter och klippa gräset.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mejl till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte äger rum i augusti. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

153 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page