top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Rensning av föreningens förråd/rum i GLG4

Hej,


I 4:ans källare finns ett förråd/rum som tillhör föreningen som nyttjats av någon medlem och måste nu tömmas. Dels då vi på måndag (29 januari) kommer genomföra arbeten i rummet, samt dels att detta rum är gemensamt för föreningen och inte avsett för enskild medlem.


Vänligen kontakta Henric Strömberg på 073-5108706 eller info@garvarlundin.se


Om det inte är tömt tills på måndag kommer föreningen föra bort innehållet för att kunna arbeta.


Mvh

Styrelsen

172 views0 comments

Recent Posts

See All

Коментари


Post: Blog2_Post
bottom of page