top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Så är vår OVK äntligen färdig!

Tack alla, för ert tillmötesgående som gjort att vi lyckats fullfölja vårt nödvändiga och lagstadgade OVK-projekt så bra som vi gjort!


Dessvärre så är det ganska många av föreningens lägenheter som inte blivit godkända i enlighet med gällande regler – något som såklart behöver åtgärdas. Ganska så omgående dessutom, då det är ett krav som vi som bostadsrättsförening behöver förhålla oss till.


Vi kommer därför att kontakta varje lägenhetsinnehavare separat under första halvan av augusti, med information kring vilka åtgärder som måste hanteras (baserat på protokoll från genomförd OVK) – liksom förslag på hur.


Notera att ansvaret för att dessa åtgärder utförs åligger varje lägenhetsinnehavare – detta senast den 30 oktober 2023.


mvh

Styrelsen


Ps.1. Passar på att tacka alla er som hjälper till med vattning, gräsklippning och ogräsrensning! Så enormt uppskattat av samtliga boende! 🌸
198 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page