top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Skärpt eldningsförbud

Vi vill uppmärksamma alla i föreningen att det gäller skärpt eldningsförbud och be alla vida försiktighet. Var i synnerhet aktsamma när ni grillar på våra innergårdar och se till så ingen eld kan sprida sig.


Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.


Mer information om vad som gäller finner ni här:
164 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page