top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

SNART ÄR DET DAGS FÖR ÅRSSTÄMMA!

Updated: May 16, 2022

Tisdagen den 17 maj är det dags för vår årsstämma som denna gång blir fysiskt, kl. 18-20 på Anna Withlocks gymnasieskola (dock med möjligheten att deltaga digitalt).


I helgen har ni alla fått utdelat kallelse, samt bilagor i form av bland annat förslag på styrelse och valberedning framåt, samt de inkomna motioner som ni bör ta ställning till.

Notera att det är alla vi medlemmar som tillsammans ansvarar för besluten.


Årsredovisningen kommer inom få dagar att finnas tillgänglig på vår hemsida, samt i vanlig ordning i våra respektive trappuppgångar.


Missa inte kallelsen, och missa inte att i tid lämna in svarstalongen som är bifogad (alternativt att maila oss på info@garvarlundin.se).


Varmt välkomna - vi ser fram emot att se er där!


159 views0 comments

Recent Posts

See All

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-06-11

Ekonomi Resultatet hittills i år är i linje med budget och likviditeten är fortsatt god. Som vi informerade om på stämman behöver alla källargolven renoveras och vi håller på att planera för arbetet m

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
Post: Blog2_Post
bottom of page