top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Undrar du också, vart närmaste skyddsrum ligger?

Det är oroliga och sorgliga tider i Europa - och det får oss alla att fundera och reflektera över framtid och säkerhet.


Vi följer därför idag Fastighetsägarnas initiativ och passar på att informera om hur det ser ut med skyddsrum för oss som bor i vår fina gränd.


Vi har, som ni säkert vet, inga egna skyddsrum på vår gata - men hänvisas vid behov till de som ligger i våra grannföreningar.


På kartan har vi ringat in de skyddsrum som ligger närmast oss, och längst ner i detta meddelande finner du adresserna.


Håll dig uppdaterad kring vilket skyddsrum som ligger närmast dig, oavsett var i Sverige du befinner dig;


Allt gott,

Styrelsen


  • Kungsholmstorg 9, 11

  • Garvargatan 15, 23

  • Hantverkargatan 5, 25, 29

  • Kungsholms Hamnplan 2

  • Norr Mälarstrand 6, 20

  • Tunnelbanestation Rådhuset

121 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Os comentários foram desativados.
Post: Blog2_Post
bottom of page