top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Uppdatering kring el-problematik

Som vi tidigare kommunicerat så har vi i veckan drabbats av problem med elen i 6:an. Dessvärre var det inte bara port nr 6 isolerat som drabbades, men även undercentralerna tillhörande 4, 6 och 8 med avbrott och problem också gällande internet.


Ellevio har konstaterat att det dessvärre finns en skada på inkommande kabel – något som kan komma att kräva en större insats. När i tiden detta kommer att ske är i dagsläget oklart. Dock kommer vi att informera i god tid, då det kommer att föranleda avstängning av inkommande el (ca 2 timmar).


Under tiden har vi skapat en tillfällig och provisorisk anslutning för elen, så att vi ska kunna fungera ungefär som vanligt fram till dess att Ellevio är klara med sitt arbete.


Tack för tålmodigheten – och speciellt tack till Henrik i Fastighetsgruppen vars insats varit till stor hjälp.


/Styrelsen174 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


Post: Blog2_Post
bottom of page