top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Värmen dröjer...bunkra upp med filtar så länge.

Som vi berättade häromdagen, så har vi problem med värmen i uppgångarna 4, 6 och 8.


Vi hade också hoppats på en lösning under gårdagens insats - men tyvärr upptäcktes under arbetets gång att en cirkulationspump måste bytas, och en sådan fanns inte att tillgå.


Med det sagt - vi hoppas på att man finner rätt pump-modell så fort det bara går - men måste ändå varna för att det kan dröja några dagar till innan det är löst. Kanske så länge som till nästa vecka.


Vi hade inte kunnat förutse problematiken - men vi arbetar på lösningen så bra vi bara kan.Håll ut!


112 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page