top of page
Minimal Office

Styrelse

Styrelse: Image

2021 består föreningens styrelse av följande personer:

Styrelse: Clients

Fredrika Erlandsson

Ordförande, trädgårdsgrupp

Johan Isoz

Vice ordförande, fastighetsgrupp

Rouzbeh Heidari

Ledamot, kassör

Hanna Sejlitz

Ledamot, sekreterare

Henric Strömberg

Ledamot, fastighetsgrupp, trädgårdsgrupp

Alan Björk

Ledamot, fastighetsgrupp

Erik Tevell

Ledamot, kommunikation

Kaj Reinius

Suppleant, trädgårdsgrupp

Kristine Evenbom

Suppleant, trädgårdsgrupp

bottom of page