top of page
Minimal Office

Styrelse

Styrelse: Image

2021 består föreningens styrelse av följande personer:

Styrelse: Clients

Fredrika Erlandsson

Ordförande

Johan Isoz

Vice ordförande, fastighetsgrupp

Rouzbeh Heidari

Ledamot, kassör

Felix Arvberger

Ledamot, sekreterare

Henric Strömberg

Ledamot, fastighetsgrupp, trädgårdsgrupp

Erik Tevell

Ledamot, teknik

Cecilia Lind

Suppleant, kommunikation

Alan Björk

Suppleant, fastighetsgrupp

Michael Johnson

Suppleant, trädgårdsgrupp

bottom of page