Minimal Office

Styrelse

 

2021 består föreningens styrelse av följande personer:

 

Fredrika Erlandsson

Ordförande, trädgårdsgrupp

Johan Isoz

Vice ordförande, fastighetsgrupp

Rouzbeh Heidari

Ledamot, kassör

Hanna Sejlitz

Ledamot, sekreterare

Henric Strömberg

Ledamot, fastighetsgrupp, trädgårdsgrupp

Alan Björk

Ledamot, fastighetsgrupp

Erik Tevell

Ledamot, kommunikation

Kaj Reinius

Suppleant, trädgårdsgrupp

Kristine Evenbom

Suppleant, trädgårdsgrupp