top of page
Minimal Office

Styrelse

Styrelse: Image

2023 består föreningens styrelse av följande personer:

Fredrika Erlandsson

Ordförande

Johan Isoz

Vice ordförande, fastighetsgrupp

Rouzbeh Heidari

Ledamot, kassör

Michael Johnson

Ledamot, sekreterare, trädgårdsgrupp

Henric Strömberg

Ledamot, fastighetsgrupp

Erik Tevell

Ledamot, teknik

Joakim Scharp

Ledamot, fastighetsgrupp

Alan Björk

Suppleant, fastighetsgrupp

Wilhelm von Döbeln

Suppleant, kommunikation

Styrelse: Clients
bottom of page