top of page

LÅNGSIKTIG VISION

”EN HÅLLBAR, TRIVSAM OCH SKULDFRI BOSTADSRÄTTSFÖRENING”

Brf Vattuormen 35–40 har som vision att vi ska vara en ”hållbar, trivsam och skuldfri bostadsrätts-förening”. Genom våra fyra fokusområden - håll-barhet, trivsel, ekonomi och fastigheter - skapar vi ett högkvalitativt boende för alla medlemmar”.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Vi har valt att dela upp vår strategiska inriktning i fyra (4) olika områden;

HÅLLBARHET/MILJÖ

Vi ser det som naturligt för oss som förening att göra hållbara val för vår framtid. Det innebär att vi alltid inkluderar och föredrar gröna val i relation till de inköp vi som förening gör. Vi arbetar fokuserat med att effektivisera, förbättra och skapa synergieffekter kring el och energiförbrukning, sophantering mm och bidrar till en mer hållbar framtid

TRIVSEL

Vår önskan är att vi alla i vår gemensamma förening känner gemenskap, delaktighet och engagemang, varför vi ökar vårt fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för detta.


Vi lägger mer tid på att skapa lokala trädgårdsgrupper, aktiviteter för umgänge mm, som bidrar till att vi lär känna varandra, och dessutom leder till ökat omhänder-tagande av våra gemensamma ytor.

EKONOMI

Vi ser att vår förening fortsatt ska vara skuldfri, och samtidigt ha ett positivt driftsnetto. Likaså ser vi att vi att vi alltid har en solid renoveringsfond som säkerställer både planerade och oplanerade kostnader. Vi ser också att våra eventuella placeringar är gröna och att effektivisering av kostnadsmassa påverkar vårt resultat positivt.

FASTIGHETER

För oss är det viktigt att våra fastigheter är välskötta, säkra och efterlever krav och regelverk, och samtidigt drivs ur ett hållbart perspektiv. Att noga planera och genomföra underhåll är därför av högsta vikt för allas våra investeringar, vår trivsel och för att attrahera nya medlemmar.

Vision: FAQ
bottom of page