top of page
Call Center Employee

Felanmälan

HSB Stockholm hanterar anmälan av fel i lägenheten, i fastigheterna och allmänna utrymmen.


Åtgärder av fel görs av fastighetsskötare och faktureras enligt ansvarsfördelning i föreningens stadgar dvs bostadsrättsinnehavaren ansvarar och bekostar åtgärder för underhåll och reparationer i lägenheten.


Föreningen ansvarar för huset och föreningens fasta egendom: Kund och medlemsservice: 010-442 11 00. Jour 08-695 00 00 (akut efter kontorstid). 

Felanmälan: About
bottom of page