top of page
IMG_2969.jpg

Historia

Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn. Verksamheten krävde mycket vatten och stank ruttet. Området passade bra då det var glest mellan husen och tillgången på vatten var obegränsad. Alltså etablerades garveriverksamheten till området vi nu bor i och som då låg långt utanför den egentliga staden. Den förste garvare som kom hit 1756 hette Buillaume Bouch. År 1825 flyttade Erik Lundin sin verksamhet hit från Södermalm och slog sig ner i samma område som konkurrenten garvare Westin redan tidigare hade gjort.

Från och med nu fanns det alltså två garvarfamiljer, Lundin och Westin, på Kungsholmen. Två av Erik Lundins söner tog sedan över verksamheten och det var Anders Wilhelm Lundin som senare gav gränden dess namn. Förutom denna hedersbetygelse fick han titlarna Kungsholmskungen och Garvarekungen. Om Anders kan man läsa att ”han var en levnadsglad ungkarl som ofta höll sitt hem öppet för både borgare och konstnärer”. När han 1895 dog testamenterade han alla sina tillgångar till välgörande ändamål och Nationalmuseum. 1926 revs garvarbodarna för att ge plats åt Norr Mälarstrand som då började få sitt nuvarande utseende.

Husen som tillhör och ingår i vår förening byggdes 1927-28 och ritades av arkitekt Ernst Lundberg. Fastigheterna byggdes om och moderniserades 1955.

På 1990-talet hade vår bostadsrättsförening bildats av de som hyrde sina bostäder. De som var intresserade att bilda föreningen var tvungna att knacka dörr för att få den sista namnteckningen för att få ihop den erforderliga majoriteten. Det var först då man kunde köpa in de sex fastigheterna av Wasa Försäkringar. Under år 1996 inredde man och sålde sju vindslägenheter. Samtidigt totalrenoverades fastigheterna. Kostnaderna för detta betalades delvis för de pengar man fick in vid försäljningen. Föreningen har 111 lägenheter varav en del uthyrs till de som då inte gick med i föreningen från början.

För att föreningen skall kunna fungera på bästa sätt har vi tillsammans satt upp vissa regler som underlättar ett gemensamt boende. Det mesta handlar om sunt förnuft medan annat kan vara bra att känna till.

Förutom stadgar är det varje bostadsrättsförenings skyldighet att ha nedtecknade ordningsregler.

Vi är glada över att du har valt att bo i vår förening och att du har blivit godkänd som medlem. Bostadsrätt är en boendeform där du själv är med och äger huset du bor i. Detta betyder att samtliga kostnader som uppstår i föreningen betalas av medlemmarna. Bostadsrätten innebär också ansvar och skyldigheter att tillsammans med de övriga medlemmarna ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen, inne och ute, som vi disponerar gemensamt. En bostadsrättsförening styrs enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att du accepterar föreningens stadgar och ordningsregler och åtar dig att följa dem.

Än en gång välkommen till en av Stockholms bästa gränder!

Historia: About
bottom of page