top of page
IMG_2968_edited.jpg

Information om föreningen

Information: Image

Föreningen

 • Bildades 1995

 • Föreningen köpte fastigheten 1996

 • Antal bostadsrättslägenheter: 105

 • Antal hyresrättslägenheter: 5

 • Antal kommersiella lokaler: 0

 • Föreningen är klassad som ”äkta” bostadsrättsförening

 • Taxeringsvärdet för hela föreningen är 166 miljoner SEK (december 2013)

 • Föreningen är skuldfri

 • Föreningen avser inte genomföra några avgifthöjningar

 • Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av ”Fastighetsägarna”

 • Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av HSB

 • Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlem vid förvärv av lägenhet för bostadsändamål

 • Föreningen kräver att den som ska bo i lägenheten äger minst 10 procent av lägenheten.

 • kontakt via: info@garvarlundin.se

Fastighet och byggnad

 • Byggnadsår: 1927

 • Ombyggnad: 1995/96

 • Uppvärmning via fjärrvärme

 • Ombyggnaden 1995/96 omfattade följande:

  • Stambyte badrum/WC

  • Stambyte kök

  • Ny el-dragning

  • Renovering tak

  • Renovering fasad

  • Tvättstuga och trapphus

  • Vissa balkonger är nybyggda under 2003 - 2004

 • Fönster renoverade 2019

 • Rökkanaler renoverade 2009 (10 års garanti)

 • Renovering av takvåningsterrasser: 2011-2012

 • Renovering av föreningens två fjärrvärmecentraler och installation av nya termostater i samtliga lägenheter 2013

 • Målning av trapphus 2015

 • Stamspolning 2022

 • Målning av yttertak samt taksäkerhetsåtgärder 2016

Lägenheter

 • I avgiften ingår värme och vatten.

 • Lägenheterna har ej någon inre reparationsfond

 • Föreningen äger inget garage

 • Stockholms stad erbjuder boendeparkering mot avgift

Övriga utrymmen

 • Källarförråd tillhörande varje enskild lägenhet

 • Tvättstuga i källaren

 • Cykelparkering i källaren

Bredband, TV och telefoni

Erbjuds via ComHem (kabel-TV-uttag), Telenor (separat uttag) samt via kopparnätet (Telia m.fl.)

Avgifter vid ägarbyte

 • Föreningen uttar överlåtelseavgift på 1183 SEK som debiteras köparen

 • Föreningen uttar pantsättningsavgift på 473 SEK av lägenhetsinnehavaren

 • Föreningen uttar inga övriga avgifter vid ägarbyte utöver ovanstående

Avgifter för uthyrning i andra hand

 • Föreningen kan ta ut en avgift om 394,17 SEK per månad av bostadsrättsinnehavaren vid andrahandsuthyrning. Ansökan lämnas till föreningen i form av blankett som återfinns på sidan Uthyrning av lägenhet.

Ombyggnader och renoveringar

Föreningen medger smärre ombyggnader under följande villkor:

 • Lägenhetsinnehavaren ska till föreningens styrelse inkomma med en skriftlig begäran innehållande beskrivning och i förekommande fall ritningar

 • Lägenhetsinnehavaren ska, om så behövs, söka bygglov hos Stadsbyggnadskontoret

 • Bärande väggar får inte tas bort eller skadas så att funktionen äventyras

 • Ventilationskanalerna ska fungera efter ombyggnaden

 • Arbetet ska utföras fackmässigt

Dokumentation över utfört arbete skall lämnas på begäran - läs mer här: https://www.garvarlundin.se/renovering

Kontaktuppgifter

Kontakt med styrelsen sker enklast via info@garvarlundin.se

För akuta frågor:

 • Fredrika Erlandsson 

  (styrelsens ordförande) e-post: fredrika_erlandsson@hotmail.com


 • Johan Izoz 

  (styrelsens vice ordförande) e-post: 

  johan.isoz@svenskfast.se


 • Frågor om eventuell ombyggnad ställs till Alan Björk e-post: alan@alanbjork.se


För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Vi hanterar där vår bostadsrättsförenings alla överlåtelser. Notera att styrelsen gör en enkel kontroll av sökandes ekonomiska skötsel.

Dokument om pantsättning skickas till Fastighetsägarna på postadress:

BRF Vattuormen 35-40

Ref 12275

C/O Fastighetsägarna Service AO

FE 236

838 73 Frösön

Information: FAQ
bottom of page