top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Byte av passagesystem

Hej alla glada i gränden,


I dag inleds fas två gällande våra passagesystem, vi har tidigare bytt ut koddosan vid portarna och nu börjar arbetet med den interna strukturen i våra fastigheter. Arbetet beräknas pågå till och med tisdag 2 maj.


Vi kommer nu gå över till ett system med tagg, men det kommer självklart att finnas möjlighet att använda kod som i dagsläget. Denna kod kommer däremot att bytas mer frekvent för att motverka att våra koder cirkulerar till oönskade personer.


Taggarna kommer delas ut till samtliga hushåll vid ett senare tillfälle, fram till dess kommer den befintliga koden fungera som vanligt så ni kommer inte märka någon skillnad initialt.


Mer information om detta kommer komma ut inom snar framtid.


Vid frågor eller funderingar, hör av er till info@garvarlundin.se
248 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page