top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

Information om kommande internetprojekt

Lite repetition från tidigare:


Varför gör vi detta?

  1. Billigare för föreningen

  • Idag betalar vi en avgift till Telenor från föreningen, de äger vår infrastruktur och vi kan inte själva välja vilken leverantör (hastighet/pris) vi vill ha.

  1. Billigare för varje hushåll

  • Varje hushåll slipper ha egna abonnemang som kostar upp till 5 gånger så mycket. 

  1. Full hastighet

  • Då vi inte längre kommer ha individuella abonnemang kommer vi kunna nyttja vårt fiber till fullo (upp till 1000 Mbit).

Vad behöver göras nu?

För att kunna presentera olika alternativ på kommande stämma, behöver vi nu undersöka infrastrukturen i våra fastigheter. Detta för att kunna ta fram rätt lösning och se vilka valmöjligheter det ger.


Det kommer kräva att vi måste gå in i varje lägenhet för att kontrollera kablars kvalité och kapacitet samt kartlägga där det saknas infrastruktur. Detta arbete kommer ske den 21:a (GLG 4, 6 och 8) och 22:a mars (GLG 3, 5, 7), samt en uppsamlingsdag den 26:e för de lägenheter som av olika anledningar inte kunnat mätas tidigare. Kontrollen tar ca 5-10 minuter och vi ska försöka lägga ett tydligt schema som minimerar behov av att vara hemma under en längre tid. Det kommer också gå att lämna in sina nyklar om man inte kan vara hemma.


Vad händer sedan?

Det som kommer presenteras på stämman är uppdelat i två delar:

  1. Föreningens egna nät ut till varje lägenhet – beroende på förundersökningen kan flera vägval finnas här

  2. Internet (/fiber) in till föreningen: vi väljer den bästa leverantörer för internet in till vår förening, som sedan skickas ut via vårt egna nät till alla hushåll

  • Minst två offerter från olika leverantörer presenteras


Mer information kommer komma inom kort, både digitalt, på anslagstavlor och i brevlådor.


Har ni några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till info@garvarlundin.se
254 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page