top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE

Installation av branddörrar

Vi jobbar aktivt med brandskyddet i våra fastigheter och de befintliga källardörrarna ger inget skydd mot brandspridning i dagsläget. Därför kommer vi att genomföra ett byte av källardörrar i GLG 3, 5 och 7 måndagen den 14 mars och tisdag den 15 mars. De jobbar mellan 07.00‐20.00 för att det inte ska stå öppet ned till dessa utrymmen mer än nödvändigt. Området kommer att plastas in för att minimera damm nere i källarna, vilket innebär att passagemöjligheterna kommer vara väldigt begränsade. Under dessa två dagar stängs tvättstugorna för att det ska bli så lite förbipasserande som möjligt. De nya dörrarna kommer att öka brandskyddet och även skalskyddet så att våra källare blir svårare att ta sig in i för oönskade personer.


Stamspolning

Stamspolningen genomfördes den 7‐14 februari. Stort tack till alla som såg till att vara hemma eller lämnade nycklar så att det var möjligt. Det var 12 lägenheter som företaget inte fick tillträde till. För dessa är en ny dag för stamspolning bokad måndag den 28 mars på eftermiddagen. GR kommer att avisera detta till aktuella lägenhetsinnehavare och föreningen kommer också att söka kontakt med er. Det är viktigt att ni gör er lägenhet tillgänglig. Om du av någon anledning inte själv kan ordna med tillträde till lägenheten eller kan ta hjälp av någon granne kan du lägga nyckeln i postlådan i GLG6 senast söndag den 27 mars. Märk nyckeln med ert namn, lägenhetsnummer och lägg den gärna i ett kuvert. Om du som boende inte gett tillträde till lägenheten tillkommer en kostnad för dig.


Effektivisering av värmesystem

För att effektivisera och förbättra vårt värmesystem har företaget Erab installerat så kallade innegivare som mäter av temperaturen i våra lägenheter. Nu pågår en uppföljning och injustering av värmesystemet. Det är i genomsnitt 21 grader i föreningens lägenheter baserat på de givare som är installerade. Då Erab inte fick tillträde till alla tänkta lägenheter så kommer vi komplettera installation av 10 stycken givare under våren.


Årsstämma

Årets årsstämma är den 17 maj. Nu när restriktionerna inte längre gäller kommer stämman att genomföras fysiskt. Vi tittar också på möjligheter till ett hybridmöte. Mer information om årsstämman kommer.


Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där så ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.


Mailadresser

Mailadresser till er gör det lättare för oss att ge dig information om aktiviteter, händelser och planerade insatser i föreningen. Vet du med dig att du bytt adress eller lämnat någon så anmäl dig gärna på vår hemsida till vårt nyhetsbrev, så ordnar vi med resten!


Nästa styrelsemöte och övrigt

Nästa möte är den 5 april 2022 kl. 18.30. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.
192 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
Post: Blog2_Post
bottom of page